Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Német zászló

Tájékoztató a keresztségről
Tajékoztató a házasság megáldásáról

Az MR6 Rádió "Kapocs" c. műsorának szept 4.-i adásában elhangzott beszélgetés Mészáros Zoltán bonyhádi református lelkésszel.
Letölthető riport

Az ünnepi istentiszteletek rendje: Húsvétvasárnap
10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Istentiszteletek a szórványokban:
Felsőnána
Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
Kéty
Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)
Tevel
Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)

Húsvéthétfő
10:00 – Ünnepi istentisztelet

Kedd 18:00 - Bibliaóra - Elmarad

Szeretettel hívunk a Bonyhádi Református Gyülekezet alkalmaira!

----

Kedd - 17:00
Bibliaóra

Vasárnap 10:00
Istentisztelet / Gyermek istentisztelet

Minden hónap utolsó vasárnapján Istentisztelet a szórványokban:
Kéty: 14:00 - Evangélikus Templom
Tevel: 15:00 - Művelődési Ház


A gyülekezet lelkipásztora

Mészáros Zoltán
ÁLDÁS BÉKESSÉG! Mészáros Zoltán református lelkész vagyok, a közösség vezetője. Szeretettel köszöntök mindenkit!


Linkek:

Tolna megye

Blogspot

Blogspot

Biolka

Gyülekezetünk céljai: Gyülekezetünk azért létezik, hogy evangelizáljon, közösséget gyakoroljon, tanítson, szolgáljon és Istent dicsőítse.
Gyülekezetünk 5 kulcsszava: misszió, közösség, tanítás, szolgálat, dicsőítés
Küldetésnyilatkozat: Küldetésünk, hogy hirdessük az evangéliumot az embereknek, elvezessük őket Jézushoz, Isten népét közösségbe fogva segítsük a lelki érettségre jutásukat, hogy aztán szolgálatba állva Isten nevét magasztalják.

Ökumenikus Imahét – 2014. január 20-26.

Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1:1-17)
MIKOR?HOL?SZOLGÁLÓ
01.20. Hétfő 17 óraReformátus templomErb József katolikus plébános
01.21. Kedd 17 óraEvangélikus Gyülekezeti TeremPátkai Béla baptista lelkész
01.22. Szerda 17 óraEvangélikus Gyülekezeti TeremGál Alfréd református lelkész
01.23. Csütörtök 17 óraKatolikus Közösségi HázMészáros Zoltán református lelkész
01.24. Péntek 17 óraBaptista ImaházAradi András evangélikus lelkész
01.26. Szombat 17 óraBaptista ImaházFóris Tibor baptista presbiter

Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra!


2013. év statisztikai adatai:

Keresztelő: 10
Balogh Dániel János, Dalamdy Luca, Heures Ádám, De Leeuw van Weenen Eszter, Pap Dóra, Sebestyén Hanga, Ferencz Kitti (felnőtt), Westerhoek Károly, Tóth Kaba, Kiefaber Bendegúz

Konfirmált: 6
Baranyi Csaba, Baranyi Nikolett, Budai Kornél, Ceglédi Richárd, Ruskovics Bence, Ferencz Kitti (felnőtt)

Házasságkötés: 2
Szönyegi István és Törő Boglárka (Tevel, ökumenikus szertartás), Radványi Tamás és Pomozi Tímea (Bonyhád)

Temetés: 5
Király Mátyás, élt 64 évet (Nagyvejke), Papp Lajos, élt 84 évet (Kisdorog), Dani Józsefné Onody Mária, élt 79 évet (Bonyhád), László Gézáné Matis Viola, élt 80 évet (Bonyhád), Szabó Lászlóné Örzsik Irma, élt 81 évet (Kéty)


Gyülekezeti családi nap Bonyhádon

"A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg." (Mk 6:12). Családi nap

A Bonyhádi Református Egyházközség presbitériuma felismerve azt, hogy a közösség építése és erősítése céljából szükséges, hogy a gyülekezet néha kimozduljon a "templom falai" közül" családi napot szervezett 2013. július 13.-án, szombaton 10 órai kezdettel. Családosokat és egyedülállókat, fiatalokat és időseket egyaránt szeretettel hívtunk, hogy töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.Családi nap Mivel gyülekezetünkben első alkalommal került sor ilyen rendezvényre, így a szervező presbiterek nagy izgalommal készültek erre a napra. Szombat reggel a parókia udvarán felállításra került három pavilon majd hamarosan a három grillező is elkezdte eregetni nemcsak a füstöt, de a finom sült hús illatát is. Folyamatos érkeztek a gyülekezeti tagok és azok családtagjai. Néhányan a grillezésben segédkeztek, mások pedig finom süteménnyel kínálták az érkezőket, s volt lehetőség a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. A gyülekezet egyik tagja, aki fafaragással is foglakozik, rövid bemutatót tartott az általa készített művekből és a fafaragás művészetéről. Családi napAz ebédet közös áhíttat zártuk, amelyet a gyülekezet lelkipásztora tartott a Mk 6:12 alapján. A lelkipásztor rámutatott arra, hogy Jézus nemcsak kiválasztotta és tanította, de ki is küldte tanítványait az evangélium hirdetésére. A tanítványok feladata megtérésre hívni az embereket. De ahhoz, hogy a megtérés üzenetét hitelesen hirdetni tudjuk az embereknek, először nekünk magunknak kell megtérnünk. Ez a gyülekezeti családi nap jó alkalom volt arra, hogy beszélgessünk, egymást jobban megismerjük.Családi nap Erre az alkalomra nemcsak az istentiszteletre járó tagjaink jöttek el, hanem a hívogatás által családtagok, barátok, az egyház közösségétől kissé távolabb levők is. Ezen a napon a gyülekezet valóban "kimozdult a templom falai" közül, azért hogy bizonyságtétele még inkább elfogadható és hiteles legyen a kortársak számára, s ők is részesei lehessenek a bűnbocsánat és az örök élet ajándékának. Az áhítatot közös énekléssel zártuk, majd tovább folytatódott a kötetlen beszélgetés.Családi nap

A gyülekezeti családi napon mindenki jól érezte magát, ezért a résztvevők már most elhatározták, hogy hasonló családi napot máskor is szervezni fogunk gyülekezetünkben. Köszönjük az előkészítésben és a sütésben, tálalásban segédkezőknek a munkáját. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik most nem tudtak részt venni ezen az alkalmon, hogy legközelebb jöjjenek el közénk, jelenlétükkel erősítsék közösségünket. De szeretettel hívunk mindenkit a "templom falain belül" is a közösség gyakorlására, minden vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleteink alkalmaira.
Mészáros Zoltán, református lelkész (Bonyhád)

Bibliaiskola

A Bibliaszövetség szervezésben működő Bibliaiskola kihelyezett képzése indul a Tolnai Református Egyházmegyében!
A bibliaiskolai képzés helyszíne: Fadd, Művelődési Ház
Időpont: Legalább 30 fő jelentkezése esetén 2013. év őszétől induló képzés, kéthavonta egy szombati alkalom.
Jelentkezés: a helyi gyülekezet lelkipásztoránál.
További információ: http://www.bibliaszov.hu

Presbiteri bibliaórák témái és időpontja – 2013.

(A témák: John Stott: „Az élő gyülekezet” c. könyve alapján)
Sorszám: Téma: Időpont:
1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? Január 31. Csütörtök 17:30
2. Istentisztelet: Dicsőítés Isten szent nevében Február 28. Csütörtök 17:30
3. Az evangelizáció: A gyülekezet missziója Március 28. Csütörtök 17:30
4. A szolgálat: A tizenkettő és a hét Április 25. Csütörtök 17:30
5. A közösség: Mi a koinonia? Május 30. Csütörtök 17:30
6. Az igehirdetés: Az öt látszólagos ellentmondás Szeptember 26. Csütörtök 17:30
7. Az adakozás: Tíz alapelve Október 24. Csütörtök 17:30
8. A gyülekezet hatása: Só és világosság November 28. Csütörtök 17:30


Konfirmáció 2012

Felnőtt Konfirmáció

Konfirmáció 2012 2012. december 2.-án, advent 1. vasárnapján gyülekezetünk felnőtt konfirmáció volt. A következő személyek tettek bizonyságot hitükről és kötelezték el magukat Jézus Krisztus követésére: Tavaszi Géza, Ternyei László és Váli Ferenc.

Bemutatkozás

A bonyhádi templom Kik vagyunk?

Bonyhád

A település Tolna megye déli határán fekszik. Neve István király unokatestvérének "Bonyha" nevét őrzi. A Tolnai Dombvidékhez tartozó Völgységben feltárt régészeti leletek ("bonyhádi balta", kelta agyagedények, bronzkori fegyverek, római pénzek, avar sírok) bizonyítják, hogy e térség évezredeken át vonzotta a különböző ókori népeket. A letelepedés folyamatossága a magyar államalapítás óta töretlen. A Bonya ("Bucna") nemzetség nevét őrző település és közvetlen környékének jelentősége a középkorban már számottevő (XIV. század Szent Iván apátsági monostor az Óhegyen XV. század "Zerdahel" és "Saplek" mezőváros). Átmeneti megtorpanást - az elnéptelenedéssel fenyegető - másfél évszázados török uralom (1543-1687) jelentett. A török hódoltság után a falu fejlődése felgyorsult.A XVIII. század első felében rác családok, református magyarok, katolikus és evangélikus német jobbágyok és Galíciából menekült zsidók népesítették be. Tovább >>